You are currently viewing BM  22 MART DÜNYA SU GÜNÜ ve BURSA

BM  22 MART DÜNYA SU GÜNÜ ve BURSA

Suyun önemini vurgulayarak hatırlatmak ve bu konudaki toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla Birleşmiş Milletler her yılın 22 Mart gününün Dünya Su Günü olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır.

Barajlardan  gelen ve şebeke ile Bursa’ya dağıtılan su, yeterli olmadığı için ovanın çeşitli bölgelerinde açılan kuyularla desteklenmektedir.

Nilüfer Çayının ve yeraltı suyunun beslenmesinde ana kaynağı yağmur ve kar suları oluşturmaktadır. Küresel ısınma  iklim değişikliğine neden olmakta ve yeterli yağışların olmadığı gözlenmektedir. Nilüfer Çayı üzerinde kurulu Nilüfer ve Doğancı Barajlarının doluluk oranına bakılırsa bu Haziran ayından itibaren Bursalıları zor günlerin beklediği aşikârdır.

Kuraklık karşısında çözüm olarak Haziran ayından itibaren şehir genelinde su kesintilerinin başlayacağı  konuşulmaktadır. Bursa bu yaz  çok ciddi su riskiyle karşı karşıyadır. Artan su talebine karşın azalan su kaynakları Bursa’daki yaşamı tehdit eder hale gelmiştir.

22 Mart Dünya Su Günü,  su kaynaklarının, kullanım miktarına göre yetersiz kalması ve çözüm önerilerinin ortaya konması adına bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

UNESCO’nun Uluslararası Hidroloji Programı’nın (IHP) odağı su güvenliği olup, su araştırmaları, su kaynakları yönetimi, eğitim ve kapasite geliştirmeye yöneliktir. IHP, insan sağlığı ve refahıyla yakından bağlantılı olan suyun kullanılabilirliğini ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak için katkı sağlamaktadır.

Sürdürülebilir su yönetimi, gıda ve tarımın suyla bağlantılı sorunlarını çözerek gıda güvenliğine katkıda bulunmaktadır. Günümüzde temiz suya ve temel sağlık önlemlerine erişimi olmayan insanların çoğu gelişmekte olan ülkelerdeki şehirlerde yaşamakta ve IHP burada iklim değişikliği ve nüfus artışı baskısı altında olan giderek azalan kaynakları yönetmeye ilişkin yeni yaklaşımları teşvik etmektedir.

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

Dünya üzerindeki kıt su kaynaklarının, koruma-kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir yönetimine dikkat çekilmesini amaçlayan 22 Mart “Dünya Su Günü”, bu yıl “su ve atıksu” teması ile kutlanmaktadır.

Nüfus artışı,   sanayileşme ve iklim değişikliği gibi pek çok etken sebebiyle su kaynaklarının gerek miktar gerekse kalite açısından büyük baskı altında bulunduğu bilinmektedir. Yaşamın temel kaynağı olan temiz, sağlıklı ve yeterli miktarda suya erişim konusunda günümüzde halen dünyanın özellikle bazı bölgelerinde ciddi sıkıntıların yaşandığı görülmektedir. Öte yandan, küresel çapta üretilen atıksuların büyük bir bölümünün ise herhangi bir arıtma işlemine veya geri kullanıma tabi tutulmadan ekosisteme geri verildiği, bu durumun da çevre ve insan sağlığı açısından çeşitli sorunlara sebebiyet vermenin yanı sıra ekonomik açıdan da israfa yol açtığı kaydedilmektedir.

Kullanılabilir doğal su kaynakları ile su ihtiyacı arasında giderek büyüyen açık, atık suların uygun teknolojilerden faydalanılarak arıtılmasını ve akabinde, tarım, sulama ve enerji gibi çeşitli alanlarda tekrar kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Atıksuların, çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmayacak şekilde arıtımının gerçekleştirilmesi ve yeniden kullanılarak ekonomiye girdi oluşturması sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında da kilit role sahiptir.

Nitekim Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde, 2030 yılına kadar küresel çapta arıtmaya tabi tutulmayan atıksu oranının yarıya indirilerek güvenli biçimde geri kullanımın teşvik edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, arıtılmış atıksuların güvenli biçimde yeniden kullanılması, AB tarafından yakın dönemde benimsenen “döngüsel ekonomi” yaklaşımının hedefleri arasında da yer almaktadır.

Atıksu yönetimi alanında AB mevzuatına uyum ve uygulamanın sağlanması konularında ülkemizde kaydedilen her yeni gelişme, vatandaşlarımızın hayat kalitesinin daha da artırılmasına doğrudan katkı sağlamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bursa UNESCO Derneği

Çevre ve Doğa Komisyonu