You are currently viewing 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BAŞKAN’IN BASIN AÇIKLAMASI

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BAŞKAN’IN BASIN AÇIKLAMASI

UNESCO tarafından ilan edilen kutlama ,hatırlatma günlerinden birisi de Dünya Çevre Günüdür.

Her yıl, Mayıs ve Haziran ayında, UNESCO, iklim değişikliğinin üç önemli ayağını birlikte değerlendirebilmek adına üç büyük uluslararası günü kutlamaktadır;22/5 biyoçeşitlilik, 5/6 iklim ve 8/6 okyanuslar.

5 Haziran UNESCO Çevre günü çevre farkındalığı için bir fırsattır. Çevrenin bir bütün olduğunu, Denizlerin, canlı organizmaların ve çevre çeşitliliğinin bazen öngörülerimizin ötesinde etkileşime girdiği karmaşık bir sistem olduğunu hatırlatmaktadır.

Son yıllarda, çevre krizi ciddi ve rahatsız edici bir şekilde kendini göstermiştir. Orman yangınları  ormanları sanki kurak bir çöle dönüştürürken, iklim değişikliğinin etkileri çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor.

Pandemi süreci bize yıllardır bilim adamlarının söylemiş olduklarını gözlemleme fırsatı vermiştir: insanlık ve biyoçeşitlilik arasındaki karşılıklı ilişki çok derindir.

Bu sağlık krizi birlik olarak hareket etmemiz gerektiğine dair bir uyarı niteliğindedir: yaşayan dünyayla, doğal ekosistemlerle ve biyolojik çeşitlilikler ile olan ilişkimizi temelden yeniden düşünmeliyiz.

Hep birlikte yaşadığımız dünya ile ilgili yeni bir anlaşma yapmamız gerekmektedir. Bu, devam etmekte olan muazzam bir çalışmadır. Hem teknik hem de etik açıdan geniş bir uzlaşma gerektirmektedir.

UNESCO, böyle bir uzlaşmanın yapılabileceği yerlerden biridir.

UNESCO’nun bu diyalogu geliştirmek için bir görevi var. Kuruluşundan bu yana misyonu ’nun merkezinde yer almaktadır. UNESCO, entelektüel birikimi ve standart düzenleme göreviyle, aslında Birleşmiş Milletler’ in vicdanıdır. Bu nedenle UNESCO, bu küresel konuşmanın yapılabileceği yerlerden birisidir.

UNESCO ayrıca İnsan ve Biyosfer Programı ile , gelecek nesiller için korunan ve yenilenen ekosistemlerde, doğa ile uyum içinde yaşama fırsatının kanıtı olan ağlardan yararlanılabilir.

UNESCO, özellikle eğitim alanındaki özel uzmanlığını öne çıkarabilir, çünkü çevre eğitimi bu yeni anlaşma için çok önemlidir, olağanüstü zenginliği,  hayranlık duyma ve alçakgönüllü olma kapasitesi, sorumluluğumuzu anlama ve mümkün olan somut eylemleri kavrama görevi ile canlı dünyaya daha fazla dikkat, duyarlılık ve açıklık getirmeliyiz.

Biyolojik çeşitlilik temasını kutlamakta olduğumuz bu Dünya Çevre gününde son olarak diyeceğimiz, Bizler sadece kendi geleceğimizi değil, dünyayı paylaştığımız diğer tüm canlıların geleceğini de düşünmeliyiz.

Daha temiz ve yaşanılabilir bir Dünyayı gelecek nesillerimize bırakmak için şimdi birlikte harekete geçme zamanı!Hepinizi bu sorumluluğu davet ediyor, derneğimizle yola çıkmayı can-ı gönülden istiyorum.

Saygılarımla

İlker ÖZASLAN

BURSA UNESCO DERNEĞİ BAŞKANI