Uluslararası - Devletlerarası Kuruluşlar (IGOs) - Sivil Toplum Kuruluşları (NGOs)

Ulusal Kuruluşlar - Uluslararası Kuruluşların Türkiye Temsicileri ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK)

UNESCO

AB- Avrupa Birliği / European Union

AK- Avrupa Konseyi / Conceil of Europe

ICCROM

Unite4Heritage -UNESCO

Mavi Kalkan – UNESCO / Blue Shield-UNESCO

ICOMOS

ICOM

E.C.C.C.O – Konservatör ve Restoratör Organizasyonları Avrupa Federasyonu / European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisation

WATCH

The Austrian Association for Protection of Cultural Property. ÖGKGS- Kültür Varlıklarını Korumak İçin Avusturya Birliği / 

CosaDoca-Afet Durumunda Kültür Mirası Belgelerini Koruma Birliği /Consortium for the Preservation of Documentary Patrimony in Case of Disaster