UNESCO KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ

BURSA UNESCO DERNEĞİ'NE HOŞGELDİNİZ

 

 

Dernek Merkezimiz ve Uygulama Evimiz KÜPELİ EV CUMALIKIZIK

Küpeli Ev Bursa UNESCO Derneği Merkezi ve dernek projelerinin uygulandığı evdir. Küpeli Ev “Cumalıkızık Koruma Yaşatma Projesi” kapsamında “Kültür Turizmine” katkıda bulunmak üzere, köy halkını pansiyonculuğa özendirmek ve örrneklemek üzere müze ev olarak restore ve dekore edilmiştir.

BURSA UNESCO DERNEĞİ

Kuruluş Amacı ve Çalışma Biçimi

BURSA UNESCO Derneği ülkemizin de bağlı olduğu Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Organizasyonu olan ve anayasası 20 ülkenin resmen katılımı ile kasım 1946’da onaylanan UNESCO ‘nun kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmak ve onun dünya çapındaki programını gerçekleştirmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.
Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen çalışmaları yurt içinde ve yurt dışında yapar.
a) Ülkemizi uluslararası alanda eşit haklara sahip onurlu bir üye yapabilmek, dünyamız insanları için kabul edilen insan hakları ve…

PROJELERİMİZ

Proje Uygulama Evi-Küpeli Ev

Cumalıkızık Koruma ve Yaşatma Projesi

UNESCO NEDİR?

UNESCO kelimesi, İngilizce “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” kelimelerinin baş harfleri alınarak oluşturulmuştur. Türkçede “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu” olarak geçmektedir.UNESCO’nun kısaca görevi  eğitim,bilim,kültür yoluyla barışa katkıda bulunmaktır.

• UNESCO Hakkında
• Türkiye Milli Komisyonu
• Dünya Mirası Listelerinde Türkiye
• Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi(SÖKÜM)
• Öğrenen Şehirler Ağı
• Yaratıcı Şehirler Ağı
• Anma ve Kutlama Yıldönümleri
• ASPnet(Kardeş Okullar Ağı)
• Dünya Belleği Programı

DERNEĞİMİZ

KURULUŞ AMACI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ

BURSA UNESCO Derneği ülkemizin de bağlı olduğu Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Organizasyonu olan ve anayasası 20 ülkenin resmen katılımı ile 1946’da onaylanan UNESCO ‘nun kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmak ve onun dünya çapındaki programını gerçekleştirmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Tüzük

Madde 1.Derneğin Adı ve Merkezi Derneğin Adı: “Bursa UNESCO Derneği” dir. Dernek UNESCO’nun genel amaçları doğrultusunda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun görüşleri alınarak ve onayı ile kurulmuştur.

ÜYELERİMİZ

Bursa UNESCO Derneği'nin şu anki üye sayısı 41'dir.

ETKİNLİKLER

BURSA UNESCO DERNEĞİ ETKİNLİKLER

17 Kasım 2021 tarihinde Prof. Dr. Necri Karul’un gerçekleştirdiği sunumda, Anadolu‘nun en eski uygarlıklarına dair önemli detaylar bizlerle paylaşıldı haberin devamı için tıklayınız

Marmara Denizi’nin Çığlığı paneli Bursa UNESCO Derneği’nin katılımıyla gerçekleştirildi haberin devamı için tıklayınız

Bursa UNESCO derneğinin 11. Dönem 3. Etkinliği olan Göbekli Tepe konferansı, KALDER Bursa Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.
Uzman Antropolog ve tarihçi Levent Sevik tarafından verilen

İznik’te Ekinoks Festivaline katılarak, Kaymakamlık toplantı salonunda UNESCO İznik Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş ve Hürriyet Seyahat Gezi Yazarı Samet Altıntaş’ın  sunumlarıyla bilgilendik.

DÜNYA MİRASI BERATI

berat

DÜNYA MİRASI SEÇİLME KRİTERLERİ

Kriterler

UNESCO’nun dünya miras alanlarını seçmede kullandığı ölçü “üstün evrensel değer” e sahip olup olmadıklarıdır. Bunu belirlemek için 10 kriter saptanmıştır:

  • Kültür miraslarını 6 kritere göre değerlendirerek seçer.
  • Doğa miraslarının belirlenmesinde 4 kriter geçerlidir.

Kültür Mirası Kriterleri :

1- Yaratıcı insan dehasını gösteren bir şaheser olmalı.
2- Bir zaman diliminde veya bir bölgede insani değerlerin gelişimini göstermeli.
3- Yaşayan veya ortadan kaybolmuş bir medeniyete veya bir kültür geleneğine ait eşsiz bir örnek olmalı.
4- İnsanlık tarihinin önemli bir dönemini bize resmedebilen bir teknolojik veya mimari bir yapı olmalı.
5- İnsanoğlu karayı ve denizi kullanarak öyle muhteşem bir yerleşim yeri kurmuş olmalı ki insanlık, herhangibir tahribat halinde bu tarihi değerin kaybı tehlikesi ile karşı karşıya olmalı.
6- Halen yaşayan geleneklerle iç içe olmalı, edebi veya artistik açıdan ayrıcalıklı uluslararası bir anlam taşımalı.

Doğa Mirası Kriterleri

7- Olağanüstü, eşi bulunmaz bir doğal güzellik ve estetiğe sahip olmalı.
8- Öyle seçkin ve önemli bir doğal yapı olmalı ki bize dünyanın oluşumunun ve insanlık tarihinin evreleri hakkında bilgiler verebilmeli.
9- Akarsularda veya denizlerde öyle bir yer olmalı ki bize ekolojik ve biyolojik olarak dünyanın milyonlarca yıldır süregelen ve halen devam eden gelişimini gösterebilmeli.
10- Öyle bir yer olmalı ki bitki ve hayvan türlerinin tarihsel değişimi aynı anda gözlenebilmeli ve bu değerler şu anda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış olmalı.

Dünya Mirası Amblemi ve Sertifikası

UNESCO Dünya Mirası Merkezi, dünya miras alanlarını iki uygulama ile belirlemektedir: Dünya Mirası amblemi ve sertifikası

Bu amblemi gördüğünüz her yerde UNESCO tarafından çok titiz bir incelemeden geçirildikten sonra kabul edilmiş bir Dünya Miras Alanında olduğunuzu anlarsınız. Amblemin içindeki kare kültürel miras alanlarını, etrafındaki daire ise doğal miras alanlarını temsil ediyor ve bu iki kavramın birbiri ile iç içe ve ilişkili olduğuna da dikkat çekiyor.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTELERİ'NDE TÜRKİYE

1-Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985

Beş yapıdan oluşan bir külliyenin ana yapıları olan birbirine bitişik Ulu Cami ve Darüşşifa, tarihçesi Hititlere kadar geri giden bir yerleşimde, Sivas’ın Divriği ilçesindedir. İslam mimarisinin bu başyapıtı iki kubbeli türbeye sahip cami ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. Bu eserin bezemeleri, süslemeleri o kadar güzeldir ki ona bakanlar bir camiye değil de bir heykele baktıkları duygusuna kapılırlar.

2-İstanbul'un Tarihi Alanları (İstanbul) 1985

İstanbul, yerleşim tarihi 300 bin, kentsel tarihi yaklaşık 3 bin, başkentlik tarihi 1600 yıla kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bulunan bir dünya kentidir. Bu görkemli geçmişi ile farklı dinleri, kültürleri, toplulukları ve yapıtları benzersiz bir coğrafyada bir araya getiren İstanbul’un bu eşsiz tarihi alanları, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 4 bölüm halinde dahil edilmiştir: Sultanahmet Arkeolojik Parkı, Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı, Zeyrek Camii ve Çevresi Koruma Alanı ve İstanbul Kara Surları.

3-Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985 (Karma Miras Alanı)

Kapadokya bölgesi, doğa ve tarihin bütünleştiği bir yerdir. Coğrafi olaylar Peribacalarını oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan alanlar içinde, Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Karain Güvercinlikleri ve Soğanlı Arkeolojik Alanı da yer almaktadır.

4-Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) 1986

Çorum-Boğazköy’de bulunan Hattuşa, Hititler’in geç tunç çağı dönemindeki başkentidir. Hitit İmparatorluğu’nun başkenti olarak Anadolu’da yüzyıllar boyu çok önemli bir merkez olmuştur., M.Ö. 3000’den itibaren yerleşim görülmekte ise de kent, tarih sahnesinde, Hitit İmparatorluğu’nun MÖ 1700-1300 yılları arasındaki başkenti olarak yer almıştır. Hattuşa, dünya mirası ilan edilen dördüncü kültürel varlığımızdır.

5-Nemrut Dağı (Adıyaman) 1987

Nemrut Dağı ve Kommagene Kralı Antiochos’a ait Tümülüs ve kutsal alanlar, Milli Park olarak koruma altına alınmış ve 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmiştir. Dünyanın en yüksek açıkhava müzesi olarak da adlandırılan Nemrut Dağı, yüksekliği on metreyi bulan büyüleyici heykelleriyle, metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle, Adıyaman ili Kahta ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kommagene krallığından kalma bir antik kenttir.

6-Hierapolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma Miras Alanı)

Pamukkale, Çaldağı’nın güney eteklerinden gelen kalsiyum oksit içeren suların oluşturduğu görkemli beyaz traverten havuzlardan oluşmuştur. 2700 metre uzunluğunda ve 160 metre yüksekliktedir. Parlak beyaz rengiyle Pamukkale’yi 20 km uzaklıktan görmek mümkündür. Tepesinde Roma’dan kalma Hierapolis adlı kutsal antik şehir bulunmaktadır.

7-Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla) 1988

M.Ö. 700-300 arasında yaşadıkları bilinen Likyalıların başkenti olan Ksantos, antik çağda Likya’nın en büyük idari merkezi olarak bilinmektedir. Ksantos ile birlikte 1988 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil olan Letoon ise Antik dönemin en önemli dini merkezlerinden biridir. Fethiye-Kınık’ta kurulu olan Ksantos ile Letoon arasında 4 km. mesafe vardır.

8-Safranbolu Şehri (Karabük) 1994

Karabük il sınırları içinde yer alan tarihi Safranbolu şehrinde, coğrafi konumu nedeniyle çok eski devirlerden beri yerleşim görülmektedir. Safranbolu, evleri, sokakları, çarşısı, camileri, mezarlıkları ile tam bir müze şehridir. Türk kentsel tarihinin bozulmamış bir örneği olan Safranbolu, geleneksel şehir dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla bütünü sit ilan edilmiş ender kentlerden biridir.

9-Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998

Çanakkale’de bulunan Truva, dünyadaki en ünlü antik kentlerden biridir.Truva Antik Kenti, Anadolu, Ege ve Balkanların buluştuğu bu benzersiz coğrafyada yerleşmiş olan uygarlıkları izlememizi sağlamaktadır. Truva’daki en erken yerleşim katı M.Ö. 3000-2500 ile erken Bronz Çağı’na tarihlenmektedir. Ünlü tahta atın kopyası, bugün bu dünya mirasımızın girişinde ziyaretçilerini karşılıyor.

10-Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011

İstanbul’un fethinden önce Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan Edirne’nin en önemli anıtsal eseri olan Selimiye Camii ve Külliyesi, 16. yy.’da Sultan II. Selim adına Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Teknik mükemmelliği, boyutları ve estetik değerleriyle döneminin ve sonraki zamanların en muhteşem eseri olan bu cami, mimarlık sanatının en görkemli örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.

11-Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012

Çatalhöyük, M.Ö. 7500 yıllarına dayanan, çok geniş bir Cilalı Taş ve Bakır Devri yerleşimidir. İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yeri olarak kabul edilmektedir. Çatalhöyük yerleşim yerinde, 13 yapı katı açığa çıkarılmıştır. Çatalhöyük Neolitik Kenti, büyüklüğü, toplumun nüfus yoğunluğu, güçlü sanatsal ve kültürel gelenekleri ve zaman içindeki sürekliliği nedeniyle olağanüstüdür

12-Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) 2014

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” Dünya Miras alanı, Orhangazi Külliyesi ve çevresini içine alan Hanlar Bölgesi, Hüdavendigar (I.Murad) Külliyesi, Yıldırım (I:Beyazid) Külliyesi, Yeşil (I.Mehmed) Külliyesi, Muradiye (II.Murad) Külliyesi ve Cumalıkızık Köyü bileşiminden oluşmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olarak kurulan ve külliyelerle şekillenen Bursa’nın tarih boyunca sahip olduğu önemli ticari rolü, kentteki büyük hanlar, bedesten ve çarşılarla ortaya konulmaktadır. Hanlar Bölgesi 14. yy’dan bu yana kent ekonomisinin kalbi olmuştur.

13-Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) 2014

Çok katmanlı kültürel peyzaj alanı Bergama, Helenistik, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerine ait dokuz bileşimi içerir: Pergamon (çok katmanlı kent), Kibele Kutsal Alanı ile İlyas Tepe, Yığma Tepe, İkili, Tavşan Tepe, X Tepe, A Tepe ve Maltepe Timülüsleri. Antik Pergamon Kenti Helenistik dönem şehir planlamacılığının en iyi örneğini temsil etmektedir. Asklepiyon ise dönemin en önemli sağlık ve eğitim merkeziydi. Bergama, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait katmanlar üzerine yayılmış pek çok Osmanlı mimarisi örneklerine sahiptir

14-Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Diyarbakır) 2015

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı; iki ana bileşenden oluşmaktadır. 7 bin yıllık tarihsel varlığını sürdüren Diyarbakır Kalesi, Surları ve Burçları hala orijinal ve özgün kültür varlıklar olarak yaşamakta; Dünya tarihi için önemli bir evrensel miras özelliğini korumaktadır. Hevsel Bahçeleri, tarihi boyunca halkın kullanımına açık sivil bir bahçe olarak özgün bir değer ortaya koymakta, tarımsal değerinin dışında, kültürel ve tarihi olarak da özgün bir yere sahip bulunmaktadır. Diyarbakır Surları ve Hevsen Bahçeleri binlerce yıldır sürdürdükleri yaşamsal işbirliği ile Liste’ye alınmıştır.

15-Efes (İzmir) 2015

“Efes” Dünya Miras alanı; Çukuriçi Höyük, Ayasuluk Tepesi (Selçuk Kalesi, St. John Bazilikası, İsa Bey Hamamı, İsa Bey Camii, Artemision), Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi olmak üzere dört bileşenden oluşmaktadır. Antik dönemin en önemli merkezlerinden biri olan Efes, tarih öncesi dönemden başlayarak Helenistik, Roma, Doğu Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemleri boyunca yaklaşık 9000 yıl kesintisiz yerleşim görmüş ve tarihinin tüm aşamalarında çok önemli bir liman kenti ve kültürel ve ticari merkez olmuştur. Efes, farklı dönemlere ait en üstün mimari ve kent planlama örneklerine sahip tir. M. Ö. 8. yüzyıla tarihlenen ve Antik dönemin yedi harikasından biri olarak ünlenen kült merkezi Artemision’la da ünlüdür.

16-Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016

Ani Arkeolojik Alanı, yerleşim ve savunmaya çok elverişli topografyası nedeniyle tarih öncesi dönemlerden itibaren çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Ortaçağ Dönemi’nde İpek Yolu’nun Kafkaslardan Anadolu’ya ilk giriş noktasında kurulmuş olan kentte, tarih boyunca süren çok kültürlülük dini ve sivil mimarinin biçimlenmesinde etkili olmuştur. Ateşgede Tapınağı, çeşitli plandaki kiliseler ve Selçuklu Dönemine ait cami gibi farklı dinlere ait yapıları bir arada bulunduran Ani, çok kültürlü bir yapıya sahip ticaret kenti olarak Ortaçağ Dönemi mimarlık ve şehircilik tarihi içinde de özel bir konuma sahiptir.

17-Aphrodisias (Aydın) 2017

Aphrodisias, Geç Helenistik Dönem’den Roma ve Bizans dönemlerine kadar süren yoğun bir fikir ve değer alışverişini gözler önüne seren, büyük ölçüde mermerden inşa edilmiş yapıların ve bunlarla ilişkili kabartma ve yazıtların istisnai ölçüde iyi korunmuş bir kültür varlığımızdır. MS 1.-5. yüzyıllar arasında bütün Akdeniz dünyasında büyük üne kavuşan, başta Roma olmak üzere, İmparatorluğun dört bir yanında imzalarını taşıyan eserleri bulunan heykeltıraşlar yetiştirmiştir. Mermer ocaklarının kente eşine az rastlanır derecede yakın olması, Aphrodisias’ın mermer heykel sanatı için yüksek kaliteli bir üretim merkezi haline gelmesinin önemli bir nedenidir.

18-Göbekli Tepe (Şanlıurfa) 2018

Göbekli Tepe, Şanlıurfa’nın 18 kilometre kuzeydoğusundadır. Alan 1963 yılında keşfedilmiş ve “V52 Neolitik Yerleşimi” olarak tanımlanmıştır. 1994 yılından sonra başlatılan kazı çalışmaları ile Göbekli Tepe’nin 12.000 yıl öncesine uzanan bir kült merkezi olduğu anlaşılmıştır. Çapları 30 metreyi bulan yaklaşık 20 yuvarlak ve oval yapının ortasında 2 adet “T” biçimli, 5 metre yüksekliğinde, kireçtaşından bağımsız sütun yr almaktadır. Yapıların iç duvarlarında da daha küçük sütunlar bulunmaktadır. Göbekli Tepe’nin, konumu, boyutları, tarihlendirilmesi ve yapılarının anıtsallığı ile Neolitik dönem için benzersiz bir kutsal alan olduğu anlaşılmıştır.

19-Arslantepe Höyüğü (Malatya) 2021

Malatya’nın 7 km. kuzeydoğusunda, Fırat ırmağının (Karakaya Baraj Gölü) batı kıyısı yakınındaki Orduzu Bahçebaşı Mahallesi 1194 parselde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün kültür dolgusu, 30 m. yüksekliğindedir. M.Ö.5500 yıllarından M.S.11.yy’a kadar yerleşim gören höyük, M.S.5-6yy’lar arasında Roma köyü olarak kullanılmış ve daha sonra Bizans Nekropolü (mezarlık) olarak yerleşimini tamamlamıştır.

UNESCO TÜRKİYE KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ

BURSA UNESCO DERNEĞİ'NDEN HABERLER

Mimarinin İzinde Köyden Kente Tarih Öncesi Anadolu

17 Kasım 2021 tarihinde Prof. Dr. Necri Karul’un gerçekleştirdiği sunumda, Anadolu‘nun en eski uygarlıklarına dair önemli detaylar bizlerle paylaşıldı. Prof. Dr. Karul ve kazı ekibi Anadolu topraklarının altında yatan Göbeklitepe gibi eski uygarlıkları gün yüzüne çıkardı. İnsan, dönem atladıkça içindeki potansiyeli açığa çıkarması başlaması son derece etkiliyeci; taşları basit şekilde keskin hale getirerek, onları ustalıkla […]

Marmara Denizi’nin Çığlığı Paneli

“Marmara Denizi’nin Çığlığı” Paneli Gerçekleştirildi BUMİAD, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa Unesco Derneği tarafından, Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe (DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Deniz Fiziği), Prof. Dr. Yeşim Büyükateş (ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, […]

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin UNESCO İçin Mesaisi Başladı

2014 Yılında UNESCO tarafından Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile Dünya Mirası Listesi’ne girmeye hak kazanan ve son olarak yüzyıllardır süre gelen çini çanatı ve meşhur ipek yolu ticaretinin,üretimin merkezi Bursa ‘zanaat ve halk sanatları’ dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olur olmaz, belediye tarafından çalışmalar vakit kaybetmeden başladı.

Bursa UNESCO Derneği’nden SÖKÜM Ziyareti

Bursa UNESCO Derneği heyeti UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’u makamında ziyaret etti.Oğuz tarafından Bursa UNESCO Derneği heyetine UNESCO yayınlarından oluşan kitap seti takdim edildi. Bursa UNESCO Derneği Yönetim Kurulunun İlker Özaslan başkanlığında sürdürdüğü bir dizi girişim ile Bursa UNESCO Mirası listesinde hak ettiği yere gelmesi yönünde çabalar devam ediyor. Bu […]

BURSA’NIN TÜRKSOY GURURU

1993 yılında; Dönemin Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan Kültür Bakanları imzaladıkları bir anlaşma ile “Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı”nı yani TÜRKSOY’u kurmuşlardı. Bu TÜRKSOY da, her yıl Türk dünyasından bir şehri Türk Dünyası’nın Kültür Başkenti ilan edip, o kentin yıl boyunca tanıtımını sağlıyordu. Belki hatırlanacaktır; İçinde bulunduğumuz yılın başında Özbekistan’da toplanan TÜRKSOY yönetimi, 2022 yılının Türk Dünyası Başkenti olarak Bursa’yı seçmişti Ki;Bu […]
gözleme açan kadın
Cumalıkızık'ta Gözleme Açan Kadın
Bursa Kozan Han
Bursa Tarihi İpek Kozahan Giriş Kapısı
Cumalıkızk Evleri
Uludağ'dan Cumalıkızık Köyü