Dernek Merkezimiz ve Uygulama Evimiz KÜPELİ EV CUMALIKIZIK

Küpeli Ev Bursa UNESCO Derneği Merkezi ve dernek projelerinin uygulandığı evdir. Küpeli Ev “Cumalıkızık Koruma Yaşatma Projesi” kapsamında “Kültür Turizmine” katkıda bulunmak üzere, köy halkını pansiyonculuğa özendirmek ve örrneklemek üzere müze ev olarak restore ve dekore edilmiştir.

BURSA UNESCO DERNEĞİ CUMALIKIZIK-TARİHİ KÜPELİ EV'DEN GÜNLÜK YAŞAM KESİTLERİ

CUMALIKIZIK'TA KÜPELİ EV'E UZANAN TAŞLI BİR SOKAK...PROJELERİMİZ

Proje Uygulama Evi-Küpeli Ev

UNESCO'da 75. YIL

BURSA UNESCO DERNEĞİ'NDEN HABERLER

DERNEĞİMİZ

ETKİNLİKLER

BURSA UNESCO DERNEĞİ ETKİNLİKLER

BURSA UNESCO DERNEĞİ üyeleri, Bursa’nın Karacabey İlçesi Longoz Ormanlar’ına 22.05.2022 tarihinde gezi düzenledi. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Bursa Unesco Derneği

17 Kasım 2021 tarihinde Prof. Dr. Necri Karul’un gerçekleştirdiği sunumda, Anadolu‘nun en eski uygarlıklarına dair önemli detaylar bizlerle paylaşıldı haberin devamı için tıklayınız

Marmara Denizi’nin Çığlığı paneli Bursa UNESCO Derneği’nin katılımıyla gerçekleştirildi haberin devamı için tıklayınız

Bursa UNESCO derneğinin 11. Dönem 3. Etkinliği olan Göbekli Tepe konferansı, KALDER Bursa Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.
Uzman Antropolog ve tarihçi Levent Sevik tarafından verilen

İznik’te Ekinoks Festivaline katılarak, Kaymakamlık toplantı salonunda UNESCO İznik Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş ve Hürriyet Seyahat Gezi Yazarı Samet Altıntaş’ın  sunumlarıyla bilgilendik.

Bursa UNESCO Derneği toplantısında 11 yeni üyeye rozet takıldı, ve ardından üyelik beratları verildi.Dern.Bşk. Ilker ÖZASLAN:Haberin devamı…

berat

UNESCO Dünya Belleği Programı

UNESCO Dünya Belleği Programı,insanlığın tarihi, kültürel sosyal belleğini oluşturan ve savaş, doğal afet gibi nedenlerle ortadan kaybolma tehlikesi bulunan belge ve bilgilerin yeryüzünün ortak değerleri olarak korunmasını ve dijital ortamda paylaşılmasını sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından 1992’de oluşturulmuş programdır.

İlk toplantısını 1993 yılında Polonya’nın Pultusk şehrinde gerçekleştiren Dünya Belleği Programı Uluslararası Danışma Kurulu o tarihten her iki yılda bir düzenli olarak bu yana konunun uzmanları ile bir araya gelir. Program çerçevesinde 1995 yılında Dünya Belleği Kütüğü oluşturulmuş ve kütüğe ilk kayıt 1997 yılında alınmıştır. Dünya Belleği Kütüğü’ne kayıtlı eser sayısı 2013 yılı itibarıyla 300’dür.

Program, dünya belleğinin korunması ve erişimine katkıda bulunanları iki yılda bir verilen UNESCO Jikji Dünya Belleği Ödülü ile ödüllendirilmektedir.

DÜNYA MİRASI SEÇİLME KRİTERLERİ

Kriterler

UNESCO’nun dünya miras alanlarını seçmede kullandığı ölçü “üstün evrensel değer” e sahip olup olmadıklarıdır. Bunu belirlemek için 10 kriter saptanmıştır:

  • Kültür miraslarını 6 kritere göre değerlendirerek seçer.
  • Doğa miraslarının belirlenmesinde 4 kriter geçerlidir.

Kültür Mirası Kriterleri :

1- Yaratıcı insan dehasını gösteren bir şaheser olmalı.
2- Bir zaman diliminde veya bir bölgede insani değerlerin gelişimini göstermeli.
3- Yaşayan veya ortadan kaybolmuş bir medeniyete veya bir kültür geleneğine ait eşsiz bir örnek olmalı.
4- İnsanlık tarihinin önemli bir dönemini bize resmedebilen bir teknolojik veya mimari bir yapı olmalı.
5- İnsanoğlu karayı ve denizi kullanarak öyle muhteşem bir yerleşim yeri kurmuş olmalı ki insanlık, herhangibir tahribat halinde bu tarihi değerin kaybı tehlikesi ile karşı karşıya olmalı.
6- Halen yaşayan geleneklerle iç içe olmalı, edebi veya artistik açıdan ayrıcalıklı uluslararası bir anlam taşımalı.

Doğa Mirası Kriterleri

7- Olağanüstü, eşi bulunmaz bir doğal güzellik ve estetiğe sahip olmalı.
8- Öyle seçkin ve önemli bir doğal yapı olmalı ki bize dünyanın oluşumunun ve insanlık tarihinin evreleri hakkında bilgiler verebilmeli.
9- Akarsularda veya denizlerde öyle bir yer olmalı ki bize ekolojik ve biyolojik olarak dünyanın milyonlarca yıldır süregelen ve halen devam eden gelişimini gösterebilmeli.
10- Öyle bir yer olmalı ki bitki ve hayvan türlerinin tarihsel değişimi aynı anda gözlenebilmeli ve bu değerler şu anda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış olmalı.

Dünya Mirası Amblemi ve Sertifikası

UNESCO Dünya Mirası Merkezi, dünya miras alanlarını iki uygulama ile belirlemektedir: Dünya Mirası amblemi ve sertifikası

Bu amblemi gördüğünüz her yerde UNESCO tarafından çok titiz bir incelemeden geçirildikten sonra kabul edilmiş bir Dünya Miras Alanında olduğunuzu anlarsınız. Amblemin içindeki kare kültürel miras alanlarını, etrafındaki daire ise doğal miras alanlarını temsil ediyor ve bu iki kavramın birbiri ile iç içe ve ilişkili olduğuna da dikkat çekiyor.

KURULUŞ AMACI VE FAALİYETLERİ

BURSA UNESCO Derneği ülkemizin de bağlı olduğu Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Organizasyonu olan ve anayasası 20 ülkenin resmen katılımı ile 1946’da onaylanan UNESCO ‘nun kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmak ve onun dünya çapındaki programını gerçekleştirmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Tüzük

Madde 1.Derneğin Adı ve Merkezi Derneğin Adı: “Bursa UNESCO Derneği” dir. Dernek UNESCO’nun genel amaçları doğrultusunda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun görüşleri alınarak ve onayı ile kurulmuştur.

ÜYELERİMİZ

Bursa UNESCO Derneği'nin şu anki üye sayısı 90'dır.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTELERİ'NDE TÜRKİYE

1-Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985

Beş yapıdan oluşan bir külliyenin ana yapıları olan birbirine bitişik Ulu Cami ve Darüşşifa, tarihçesi Hititlere kadar geri giden bir yerleşimde, Sivas’ın Divriği ilçesindedir. İslam mimarisinin bu başyapıtı iki kubbeli türbeye sahip cami ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. Bu eserin bezemeleri, süslemeleri o kadar güzeldir ki ona bakanlar bir camiye değil de bir heykele baktıkları duygusuna kapılırlar.

2-İstanbul'un Tarihi Alanları (İstanbul) 1985

İstanbul, yerleşim tarihi 300 bin, kentsel tarihi yaklaşık 3 bin, başkentlik tarihi 1600 yıla kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bulunan bir dünya kentidir. Bu görkemli geçmişi ile farklı dinleri, kültürleri, toplulukları ve yapıtları benzersiz bir coğrafyada bir araya getiren İstanbul’un bu eşsiz tarihi alanları, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 4 bölüm halinde dahil edilmiştir: Sultanahmet Arkeolojik Parkı, Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı, Zeyrek Camii ve Çevresi Koruma Alanı ve İstanbul Kara Surları.

3-Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985 (Karma Miras Alanı)

Kapadokya bölgesi, doğa ve tarihin bütünleştiği bir yerdir. Coğrafi olaylar Peribacalarını oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan alanlar içinde, Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Karain Güvercinlikleri ve Soğanlı Arkeolojik Alanı da yer almaktadır.

4-Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) 1986

Çorum-Boğazköy’de bulunan Hattuşa, Hititler’in geç tunç çağı dönemindeki başkentidir. Hitit İmparatorluğu’nun başkenti olarak Anadolu’da yüzyıllar boyu çok önemli bir merkez olmuştur., M.Ö. 3000’den itibaren yerleşim görülmekte ise de kent, tarih sahnesinde, Hitit İmparatorluğu’nun MÖ 1700-1300 yılları arasındaki başkenti olarak yer almıştır. Hattuşa, dünya mirası ilan edilen dördüncü kültürel varlığımızdır.

5-Nemrut Dağı (Adıyaman) 1987

Nemrut Dağı ve Kommagene Kralı Antiochos’a ait Tümülüs ve kutsal alanlar, Milli Park olarak koruma altına alınmış ve 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmiştir. Dünyanın en yüksek açıkhava müzesi olarak da adlandırılan Nemrut Dağı, yüksekliği on metreyi bulan büyüleyici heykelleriyle, metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle, Adıyaman ili Kahta ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kommagene krallığından kalma bir antik kenttir.

6-Hierapolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma Miras Alanı)

Pamukkale, Çaldağı’nın güney eteklerinden gelen kalsiyum oksit içeren suların oluşturduğu görkemli beyaz traverten havuzlardan oluşmuştur. 2700 metre uzunluğunda ve 160 metre yüksekliktedir. Parlak beyaz rengiyle Pamukkale’yi 20 km uzaklıktan görmek mümkündür. Tepesinde Roma’dan kalma Hierapolis adlı kutsal antik şehir bulunmaktadır.

7-Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla) 1988

M.Ö. 700-300 arasında yaşadıkları bilinen Likyalıların başkenti olan Ksantos, antik çağda Likya’nın en büyük idari merkezi olarak bilinmektedir. Ksantos ile birlikte 1988 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil olan Letoon ise Antik dönemin en önemli dini merkezlerinden biridir. Fethiye-Kınık’ta kurulu olan Ksantos ile Letoon arasında 4 km. mesafe vardır.

8-Safranbolu Şehri (Karabük) 1994

Karabük il sınırları içinde yer alan tarihi Safranbolu şehrinde, coğrafi konumu nedeniyle çok eski devirlerden beri yerleşim görülmektedir. Safranbolu, evleri, sokakları, çarşısı, camileri, mezarlıkları ile tam bir müze şehridir. Türk kentsel tarihinin bozulmamış bir örneği olan Safranbolu, geleneksel şehir dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla bütünü sit ilan edilmiş ender kentlerden biridir.

9-Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998

Çanakkale’de bulunan Truva, dünyadaki en ünlü antik kentlerden biridir.Truva Antik Kenti, Anadolu, Ege ve Balkanların buluştuğu bu benzersiz coğrafyada yerleşmiş olan uygarlıkları izlememizi sağlamaktadır. Truva’daki en erken yerleşim katı M.Ö. 3000-2500 ile erken Bronz Çağı’na tarihlenmektedir. Ünlü tahta atın kopyası, bugün bu dünya mirasımızın girişinde ziyaretçilerini karşılıyor.

10-Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011

İstanbul’un fethinden önce Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan Edirne’nin en önemli anıtsal eseri olan Selimiye Camii ve Külliyesi, 16. yy.’da Sultan II. Selim adına Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Teknik mükemmelliği, boyutları ve estetik değerleriyle döneminin ve sonraki zamanların en muhteşem eseri olan bu cami, mimarlık sanatının en görkemli örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.

11-Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012

Çatalhöyük, M.Ö. 7500 yıllarına dayanan, çok geniş bir Cilalı Taş ve Bakır Devri yerleşimidir. İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yeri olarak kabul edilmektedir. Çatalhöyük yerleşim yerinde, 13 yapı katı açığa çıkarılmıştır. Çatalhöyük Neolitik Kenti, büyüklüğü, toplumun nüfus yoğunluğu, güçlü sanatsal ve kültürel gelenekleri ve zaman içindeki sürekliliği nedeniyle olağanüstüdür

12-Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) 2014

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” Dünya Miras alanı, Orhangazi Külliyesi ve çevresini içine alan Hanlar Bölgesi, Hüdavendigar (I.Murad) Külliyesi, Yıldırım (I:Beyazid) Külliyesi, Yeşil (I.Mehmed) Külliyesi, Muradiye (II.Murad) Külliyesi ve Cumalıkızık Köyü bileşiminden oluşmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olarak kurulan ve külliyelerle şekillenen Bursa’nın tarih boyunca sahip olduğu önemli ticari rolü, kentteki büyük hanlar, bedesten ve çarşılarla ortaya konulmaktadır. Hanlar Bölgesi 14. yy’dan bu yana kent ekonomisinin kalbi olmuştur.

13-Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) 2014

Çok katmanlı kültürel peyzaj alanı Bergama, Helenistik, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerine ait dokuz bileşimi içerir: Pergamon (çok katmanlı kent), Kibele Kutsal Alanı ile İlyas Tepe, Yığma Tepe, İkili, Tavşan Tepe, X Tepe, A Tepe ve Maltepe Timülüsleri. Antik Pergamon Kenti Helenistik dönem şehir planlamacılığının en iyi örneğini temsil etmektedir. Asklepiyon ise dönemin en önemli sağlık ve eğitim merkeziydi. Bergama, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait katmanlar üzerine yayılmış pek çok Osmanlı mimarisi örneklerine sahiptir

14-Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Diyarbakır) 2015

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı; iki ana bileşenden oluşmaktadır. 7 bin yıllık tarihsel varlığını sürdüren Diyarbakır Kalesi, Surları ve Burçları hala orijinal ve özgün kültür varlıklar olarak yaşamakta; Dünya tarihi için önemli bir evrensel miras özelliğini korumaktadır. Hevsel Bahçeleri, tarihi boyunca halkın kullanımına açık sivil bir bahçe olarak özgün bir değer ortaya koymakta, tarımsal değerinin dışında, kültürel ve tarihi olarak da özgün bir yere sahip bulunmaktadır. Diyarbakır Surları ve Hevsen Bahçeleri binlerce yıldır sürdürdükleri yaşamsal işbirliği ile Liste’ye alınmıştır.

15-Efes (İzmir) 2015

“Efes” Dünya Miras alanı; Çukuriçi Höyük, Ayasuluk Tepesi (Selçuk Kalesi, St. John Bazilikası, İsa Bey Hamamı, İsa Bey Camii, Artemision), Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi olmak üzere dört bileşenden oluşmaktadır. Antik dönemin en önemli merkezlerinden biri olan Efes, tarih öncesi dönemden başlayarak Helenistik, Roma, Doğu Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemleri boyunca yaklaşık 9000 yıl kesintisiz yerleşim görmüş ve tarihinin tüm aşamalarında çok önemli bir liman kenti ve kültürel ve ticari merkez olmuştur. Efes, farklı dönemlere ait en üstün mimari ve kent planlama örneklerine sahip tir. M. Ö. 8. yüzyıla tarihlenen ve Antik dönemin yedi harikasından biri olarak ünlenen kült merkezi Artemision’la da ünlüdür.

16-Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016

Ani Arkeolojik Alanı, yerleşim ve savunmaya çok elverişli topografyası nedeniyle tarih öncesi dönemlerden itibaren çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Ortaçağ Dönemi’nde İpek Yolu’nun Kafkaslardan Anadolu’ya ilk giriş noktasında kurulmuş olan kentte, tarih boyunca süren çok kültürlülük dini ve sivil mimarinin biçimlenmesinde etkili olmuştur. Ateşgede Tapınağı, çeşitli plandaki kiliseler ve Selçuklu Dönemine ait cami gibi farklı dinlere ait yapıları bir arada bulunduran Ani, çok kültürlü bir yapıya sahip ticaret kenti olarak Ortaçağ Dönemi mimarlık ve şehircilik tarihi içinde de özel bir konuma sahiptir.

17-Aphrodisias (Aydın) 2017

Aphrodisias, Geç Helenistik Dönem’den Roma ve Bizans dönemlerine kadar süren yoğun bir fikir ve değer alışverişini gözler önüne seren, büyük ölçüde mermerden inşa edilmiş yapıların ve bunlarla ilişkili kabartma ve yazıtların istisnai ölçüde iyi korunmuş bir kültür varlığımızdır. MS 1.-5. yüzyıllar arasında bütün Akdeniz dünyasında büyük üne kavuşan, başta Roma olmak üzere, İmparatorluğun dört bir yanında imzalarını taşıyan eserleri bulunan heykeltıraşlar yetiştirmiştir. Mermer ocaklarının kente eşine az rastlanır derecede yakın olması, Aphrodisias’ın mermer heykel sanatı için yüksek kaliteli bir üretim merkezi haline gelmesinin önemli bir nedenidir.

18-Göbekli Tepe (Şanlıurfa) 2018

Göbekli Tepe, Şanlıurfa’nın 18 kilometre kuzeydoğusundadır. Alan 1963 yılında keşfedilmiş ve “V52 Neolitik Yerleşimi” olarak tanımlanmıştır. 1994 yılından sonra başlatılan kazı çalışmaları ile Göbekli Tepe’nin 12.000 yıl öncesine uzanan bir kült merkezi olduğu anlaşılmıştır. Çapları 30 metreyi bulan yaklaşık 20 yuvarlak ve oval yapının ortasında 2 adet “T” biçimli, 5 metre yüksekliğinde, kireçtaşından bağımsız sütun yr almaktadır. Yapıların iç duvarlarında da daha küçük sütunlar bulunmaktadır. Göbekli Tepe’nin, konumu, boyutları, tarihlendirilmesi ve yapılarının anıtsallığı ile Neolitik dönem için benzersiz bir kutsal alan olduğu anlaşılmıştır.

19-Arslantepe Höyüğü (Malatya) 2021

Malatya’nın 7 km. kuzeydoğusunda, Fırat ırmağının (Karakaya Baraj Gölü) batı kıyısı yakınındaki Orduzu Bahçebaşı Mahallesi 1194 parselde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün kültür dolgusu, 30 m. yüksekliğindedir. M.Ö.5500 yıllarından M.S.11.yy’a kadar yerleşim gören höyük, M.S.5-6yy’lar arasında Roma köyü olarak kullanılmış ve daha sonra Bizans Nekropolü (mezarlık) olarak yerleşimini tamamlamıştır.

UNESCO TÜRKİYE KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ