You are currently viewing Çininin Tarihsel Gelişimi ve Evrensel Değerleri

Çininin Tarihsel Gelişimi ve Evrensel Değerleri

Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi’nde düzenlenen söyleşide, çini tasarımcısı Turgut TUNA ‘Çininin Gelişimi ve Evrensel Değerleri’ üzerine dernek üyeleriyle bilgilerini paylaştı.

Çini sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle 2016 yılında UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde yer aldı. Bu sanatın öncüleri arasında şehrimiz Bursa’da yer alıyor. Geçmişle bugün arasındaki kültürel bağların güçlenmesine, kültürel kimliğin geleceğe taşınmasına katkıda bulunan çini sanatı, usta sanatçıların bilgi ve beceriyle varlığını korumaya devam ediyor. Bursa UNESCO Derneği olarak 1998 yılından bugüne kentimizdeki kültürel mirasların bugünkü durumunu anlamak, korumak ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarımız sürdürülüyor.

Turgut Tuna, çini sanatının evrensel değerlerimizden birisi olduğuna dikkat çekti. Bursa’daki çini örneklerinin benzersiz zenginlikler olduğunu ve tüm dünyanın ilgisini çektiğini aktararak, bu sanatın günümüzdeki meseleleri ve çözümleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Leave a Reply