You are currently viewing Misi’ye Soküm Somut olmayan kültürel miras müzesi kuruluyor.

Misi’ye Soküm Somut olmayan kültürel miras müzesi kuruluyor.

Nilüfer Belediyesinin  Bursa’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Misi’de bir konağı  Ortak Hizmet Projesi kapsamında SOKÜM MÜZESİ kurulması amacıyla Bursa UNESCO Derneği’ne tahsis etmesi ile Türkiye’de Ankara Altındağ ilçesi Hamamönü’ndeki SOKÜM müzesinden  sonra en kapsamlı 2. Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi Bursa UNESCO Derneği tarafından  Önümüzdeki aylar içersinde MİSİ’ de kurulacak.

Bursa UNESCO Derneği başkanı ilker ÖZASLAN açıklamasında şunları söyledi ;  Somut olmayan kültürel miras; toplulukların, grupların ve bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller,

anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar anlamına gelir.

Kuşaktan kuşağa aktarılan bu somut olmayan kültürel miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak,

sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir;  Böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur.

Müzenin uygulama alanlarında , Gösteri Sanatları Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Mutfak, Muhabbet Odası, Gelin Odası, Sünnet odası, Masal Odası ve Oyun Odası oluşturulacak. Müze, günlük etkinlikleri kapsamında uygulama modeller  üzerinden katılımcıların somut olmayan kültürel mirası deneyimlemelerine imkân sağlarken yeniden canlandırmalar, güncel atölye çalışmaları ya da eğitim programları ve kurslar ile de gelenek taşıyıcıları ile katılımcıları buluşturacak  ve yaşatarak korumayı canlı performanslara bağlı olarak gerçekleştirecektir. Ayrıca müze günlük etkinlikleri kapsamında okul grupları ile iş birliği yaparak, “Tahtasız Derslikler- Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı” gibi projeler ile okulların eğitim çalışmalarına destek verecektir. Hafta içi belirli günlerde öğrenciler müzeyi ziyaret ederek somut olmayan kültürel miras unsurlarını fiili olarak deneyimleme fırsatı bulacaklardır.

Misi SOKÜM Müzesinin temel hedef kitlelerinden birisi ilköğretim öğrenci grupları olacaktır.Özellikle bu hedef kitleye yönelik uygulamalara ağırlık verilecektir. Ayrıca müze kültürel miras eğitiminin yanı sıra, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik uygulama ve atölye çalışmalarına da yer verecektir..

Bursa UNESCO Derneği, Misi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinde  çini, ıhlamur baskı, ebru sanatı, el oyası, ipek sanatı vb. gibi uygulamaların gerçekleştirildiği Çok Amaçlı Atölye; Karagöz Hacivat ve kukla gösterimlerinin yapıldığı Gösteri Sanatları Atölyesi; halk mutfağı geleneklerinin aktarıldığı Geleneksel Mutfak; köy seyirlik oyunları ve geleneksel sohbet toplantılarının gerçekleştirildiği Muhabbet Odası; insan yaşamındaki geçiş dönemlerinin uygulamalı olarak sergilendiği Gelin Odası, Sünnet odası, Türk masallarının anlatıldığı ve gelenek taşıyıcılarının da kendi masallarını anlattığı Masal Odası ve geleneksel çocuk oyunlarının oynandığı Oyun Odası bölümlerinden oluşacakdır.

Ziyaretçilerin bu bölümlerde somut olmayan kültürel mirası deneyimlemelerine önem veren ve böylece ziyaretçilerin katılımcı konumuna geçmesini sağlayan  Misi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesini yılda yaklaşık 10.000 ziyaretçinin ziyareti beklenmektedir.