You are currently viewing Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi, TBMM’de kabul edildi

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi, TBMM’de kabul edildi

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi, TBMM’de kabul edildi 02 Mart 2023 – 21:41 A.A Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre; Türk ve İslam arkeolojisi ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmalar, yurt dışında arkeolojik kazı, araştırma ve incelemeler yapmak üzere Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak kurulacak vakıf, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlara proje teklifleri sunabilecek, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenleyebilecek. Vakıf tarafından, yurt dışında arkeolojik kazıların yapıldığı yerlerde geçici temsilcilikler açılabilecek.